scholen in Menaldum

Via deze pagina proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van de scholen in Menaldum. Hoewel de lijst van scholen in Menaldum waarschijnlijk nog niet compleet is, wordt via deze pagina toch een idee gegeven van de aanwezige scholen in en rondom Menaldum.

scholen in de buurt van Menaldum:

Christelijke Basisschool Eben Haezer

Telefoon: 0518452000
Fax: 0518452530
E-mail: ebenhaezer@ehaezer.nl
Soort: basisschool
Adres: Greatebuorren 13
Postcode: 9036ME
Plaats: Menaam
BRIN: 07MG

verwijderen/aanpassen

De Cingel

website De Cingel

Telefoon: 0518451663
Fax:
E-mail: info@obsdecingel.nl
Soort: basisschool
Adres: Orxmasingel 16A
Postcode: 9036JW
Plaats: Menaam
BRIN: 18SR

verwijderen/aanpassen

De Romte

Telefoon: 0517231614
Fax:
E-mail: info@obsderomte.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallanswei 2
Postcode: 9035BT
Plaats: Dronryp
BRIN: 18QU

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool de Fugelsang

website Christelijke Basisschool de Fugelsang

Telefoon: 0518461218
Fax: 0518461435
E-mail: directie@fugelsang.nl
Soort: basisschool
Adres: Ds H v E v Heslingastr 1
Postcode: 9041EG
Plaats: Berltsum
BRIN: 06KL

verwijderen/aanpassen

Lyts Libben

website Lyts Libben

Telefoon: 0518461736
Fax: 0518461253
E-mail: directie@obslytslibben.nl
Soort: basisschool
Adres: K J van den Akkerstr 2
Postcode: 9041CT
Plaats: Berltsum
BRIN: 18OM

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool It Anker

website Christelijke Basisschool It Anker

Telefoon: 0517232000
Fax: 0517232995
E-mail: admin@itanker.nl
Soort: basisschool
Adres: Quaestiusstrjitte 13
Postcode: 9035EB
Plaats: Dronryp
BRIN: 04KJ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Mooitaki

website Christelijke Basisschool Mooitaki

Telefoon: 0582531684
Fax: 0582531684
E-mail: P.Huijser@cbsmooitaki.nl
Soort: basisschool
Adres: De Hammeringen 41
Postcode: 9045PT
Plaats: Bitgummole
BRIN: 05LS

verwijderen/aanpassen

Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

website Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

Telefoon: 0517231562
Fax:
E-mail: sintradbodus@yahoo.com
Soort: basisschool
Adres: Ljouwertertrekwei 4
Postcode: 9035ED
Plaats: Dronryp
BRIN: 03SM

verwijderen/aanpassen

Martenaskoalle

website Martenaskoalle

Telefoon: 0582531222
Fax: 0582531492
E-mail: info@martenaskoalle.nl
Soort: basisschool
Adres: Klaas van der Meijstr 1c
Postcode: 9045PZ
Plaats: Bitgummole
BRIN: 18NF

verwijderen/aanpassen

De Polle

website De Polle

Telefoon: 0582541681
Fax: 0582541681
E-mail: info@obsdepolle.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallestrjitte 28
Postcode: 9034GL
Plaats: Marsum
BRIN: 18RV

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Rank

website Christelijke Basisschool De Rank

Telefoon: 0582542109
Fax: 0582542119
E-mail: info@rankdeinum.nl
Soort: basisschool
Adres: Spoorstrjitte 5
Postcode: 9033WJ
Plaats: Deinum
BRIN: 04KE

verwijderen/aanpassen

Master Cammingaskoalle

Telefoon: 0582542083
Fax:
E-mail: info@obsmastercamminga.nl
Soort: basisschool
Adres: Spoorstrjitte 7
Postcode: 9033WJ
Plaats: Deinum
BRIN: 18PU

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Oanset

website Openbare Basisschool De Oanset

Telefoon: 0517269321
Fax:
E-mail: info@oanset.nl
Soort: basisschool
Adres: Peinserweg 1B
Postcode: 8811HK
Plaats: Ried
BRIN: 14XY

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Lytse Terp

website Openbare Basisschool De Lytse Terp

Telefoon: 0518471700
Fax: 0518471824
E-mail: info@obsdelytseterp.nl
Soort: basisschool
Adres: P.B. Winsemiusstrjitte 51
Postcode: 9047JJ
Plaats: Minnertsga
BRIN: 18UL

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Wizebeam

website Christelijke Basisschool De Wizebeam

Telefoon: 0518471588
Fax: 0518471182
E-mail: info@cbs-wizebeam.nl
Soort: basisschool
Adres: Tilledyk 11
Postcode: 9047KG
Plaats: Minnertsga
BRIN: 06QM

verwijderen/aanpassen

Otto Clant Skoalle

website Otto Clant Skoalle

Telefoon: 0582541314
Fax: 0582542666
E-mail: ottoclant@hotmail.com
Soort: basisschool
Adres: Blessumerpaed 3
Postcode: 9031XM
Plaats: Boksum
BRIN: 04JZ

verwijderen/aanpassen

Slotschool

website Slotschool

Telefoon: 0518402144
Fax: 0518403872
E-mail: info@cbs-slotschool.nl
Soort: basisschool
Adres: Burg Hesselinkstraat 2
Postcode: 9076EC
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 17XF

verwijderen/aanpassen

Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Telefoon: 0518401456
Fax: 0518402477
E-mail:
Soort: vestiging spreidingsnoodzaak
Adres: Hartman Sannesstraat 7
Postcode: 9076EB
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 20DL11

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Reinboge

Telefoon: 0582519321
Fax:
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Hoptilsterdyk 28
Postcode: 9027BE
Plaats: Hilaard
BRIN: 05PU

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool ''t Fonnemint

website Openbare Basisschool ''t Fonnemint

Telefoon: 0518401129
Fax:
E-mail: obs@fonnemint.nl
Soort: basisschool
Adres: Dordtse Straat 40
Postcode: 9076CP
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 18PT

verwijderen/aanpassen

Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo

website Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo

Telefoon: 0518401447
Fax: 0518402795
E-mail: info@csgulbevanhouten.nl
Soort: VO-school
Adres: Steven Huygenstraat 4
Postcode: 9076AP
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 01BE

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Grunslach

website Christelijke Basisschool De Grunslach

Telefoon: 0517342112
Fax:
E-mail: directie@grunslach.nl
Soort: basisschool
Adres: Lytse Buorren 27
Postcode: 8842LJ
Plaats: Wjelsryp
BRIN: 04TB

verwijderen/aanpassen

Openbare basisschool De Opstap

Telefoon: 0518491839
Fax: 0518491162
E-mail: info@obsdeopstap.nl
Soort: basisschool
Adres: Oosteinde 49
Postcode: 9079LA
Plaats: St.-Jacobiparochie
BRIN: 18RU

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Koppel

website Christelijke Basisschool De Koppel

Telefoon: 0518491296
Fax: 0518491016
E-mail: ifo@cbs-koppel.nl
Soort: basisschool
Adres: Heert Piters de Jongstr 1
Postcode: 9079KG
Plaats: St.-Jacobiparochie
BRIN: 05PW

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Hanwizer

website Openbare Basisschool De Hanwizer

Telefoon: 0518401682
Fax: 0518400460
E-mail: hanwizer@planet.nl
Soort: basisschool
Adres: Mathijs Beckstraat 65
Postcode: 9077SG
Plaats: Vrouwenparochie
BRIN: 18TK

verwijderen/aanpassen

De Stapstien

Telefoon: 0517341446
Fax:
E-mail: de.stapstien@xs4all.nl
Soort: basisschool
Adres: Mied''igge 42
Postcode: 8831XP
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 05UV

verwijderen/aanpassen

Christelijke Nationale Basisschool De Barte

website Christelijke Nationale Basisschool De Barte

Telefoon: 0518401271
Fax: 0518400338
E-mail: info@cbs-barte.nl
Soort: basisschool
Adres: Waling Dykstrastraat 78
Postcode: 9077SR
Plaats: Vrouwenparochie
BRIN: 00GW

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Mied Skoalle

Telefoon: 0517341441
Fax:
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Molepaed 21
Postcode: 8831XJ
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 14EL

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Stjelp

Telefoon: 0517341998
Fax:
E-mail: stjelp@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Oan''e Kamp 6
Postcode: 8834XM
Plaats: Baard
BRIN: 12VD

verwijderen/aanpassen

OBS De Jint

website OBS De Jint

Telefoon: 0582571898
Fax:
E-mail: jint@dejint.nl
Soort: basisschool
Adres: Plataanstrjitte 2
Postcode: 9051RB
Plaats: Stiens
BRIN: 11NM

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Krunenstrobbe

Telefoon: 0582519700
Fax:
E-mail: krunenstrobbe@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: De Krunen 1
Postcode: 9023AG
Plaats: Jorwert
BRIN: 13GV

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Noordster

website Christelijke Basisschool De Noordster

Telefoon: 0518402494
Fax:
E-mail: info@cbs-noordster.nl
Soort: basisschool
Adres: ''t kort-Morn 2
Postcode: 9072AK
Plaats: Nij Altoenae
BRIN: 06ST

verwijderen/aanpassen

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

website Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Telefoon: 0517342020
Fax:
E-mail: directie@earnewjuk.nl
Soort: basisschool
Adres: Noarderfinne 3
Postcode: 8835XT
Plaats: Easterlittens
BRIN: 04IZ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Tarissing

website Christelijke Basisschool De Tarissing

Telefoon: 0517342200
Fax:
E-mail: directie@detarissing.nl
Soort: basisschool
Adres: Tsjerkebuorren 14
Postcode: 8843KE
Plaats: Spannum
BRIN: 05XH

verwijderen/aanpassen

Basisschool IT Pertoer

website Basisschool IT Pertoer

Telefoon: 0582519757
Fax:
E-mail: info@itpertoer.nl
Soort: basisschool
Adres: Bumaleane 1
Postcode: 9024ET
Plaats: Weidum
BRIN: 14BJ

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Oprel

Telefoon: 0518421336
Fax: 0518421095
E-mail: info@obs-deoprel.nl
Soort: basisschool
Adres: Ds. Schuilingstraat 17
Postcode: 9078WE
Plaats: Oudebildtzijl
BRIN: 18TZ

verwijderen/aanpassen

De Korenaar

website De Korenaar

Telefoon: 0518421328
Fax:
E-mail: info@cbs-korenaar.nl
Soort: basisschool
Adres: Monnikebildtdijk 16
Postcode: 9078VE
Plaats: Oudebildtzijl
BRIN: 04IY

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Gielguorde

website Basisschool de Gielguorde

Telefoon: 0582501220
Fax:
E-mail: gielguorde@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Master Jansenstrjitte 10
Postcode: 9022AN
Plaats: Mantgum
BRIN: 13QP

verwijderen/aanpassen

Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge

website Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge

Telefoon: 0515332628
Fax: 0842137332
E-mail: reinboge@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Greate Buorren 45
Postcode: 8732EE
Plaats: Kubaard
BRIN: 00GU

verwijderen/aanpassen

categorieen

We vonden ondermeer deze volgende scholen in Menaldum: Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo, Basisschool IT Pertoer, Christelijke Basisschool De Tarissing, Otto Clant Skoalle, De Romte, Christelijke Basisschool It Anker, Christelijke Basisschool De Grunslach, OBS De Jint, Christelijke Basisschool Eben Haezer, De Korenaar, Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus, Christelijke Basisschool de Fugelsang, Christelijke Basisschool De Wizebeam, Openbare Basisschool De Oanset, Basisschool de Krunenstrobbe, De Polle, Christelijke Basisschool De Reinboge, Master Cammingaskoalle, Christelijke Basisschool Mooitaki, Martenaskoalle, Christelijke Basisschool De Noordster, Openbare Basisschool De Lytse Terp, Basisschool de Gielguorde, Openbare basisschool De Opstap, Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge, Openbare Basisschool De Oprel, Christelijke Nationale Basisschool De Barte, Christelijke Basisschool De Rank, Openbare Basisschool De Mied Skoalle, Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, De Stapstien, Openbare Basisschool De Hanwizer, Lyts Libben, Basisschool de Stjelp, Openbare Basisschool ''t Fonnemint, De Cingel, Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs, Christelijke Basisschool De Koppel, Slotschool

Bedrijf gratis toevoegen?

Voeg uw bedrijf in twee stappen toe!

  1. inloggen of eerst registreren
  2. bedrijfsgegevens invullen, klaar!2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Menaldum | 112 alarmeringen Menaldum | Goedkoop Tanken in Menaldum | Supermarkten in Menaldum | Weerbericht Menaldum