Buurten rondom Menaldum

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Menaldum zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Menaldum.


Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Peins - Gemeente Franekeradeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Minnertsga - Gemeente het Bildt

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Buitengebied Noordwest - Gemeente Leeuwarden

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Vrouwenparochie - Gemeente het Bildt

Sint Annaparochie - Gemeente het Bildt

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Cornjum - Gemeente Leeuwarderadeel

Newton - Gemeente Leeuwarden

Westeinde - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Zwette-Schenkenschans - Gemeente Leeuwarden

Firdgum - Gemeente Franekeradeel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Vrouwenparochie - Gemeente het Bildt

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Helicon - Gemeente Leeuwarden

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Toekomstig bedrijventerrein - Gemeente Leeuwarden

Valeriuskwartier - Gemeente Leeuwarden

Magere Weide - Gemeente Leeuwarden

Jellum - Gemeente Littenseradiel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Sonnenborgh - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Jelsum - Gemeente Leeuwarderadeel

Vogelwijk - Gemeente Leeuwarden

Vossepark - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Harlingervaart - Gemeente Leeuwarden

Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Bonifatius - Gemeente Leeuwarden

Cornjum - Gemeente Leeuwarderadeel

Stiens - Gemeente Leeuwarderadeel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Bears - Gemeente Littenseradiel

Jan van Scorelbuurt - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Oude Bildtdijk Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Transvaalwijk - Gemeente Leeuwarden

Nijlân - Gemeente Leeuwarden

Oldehove - Gemeente Leeuwarden

Vierhuisterweg en omgeving - Gemeente Leeuwarden

Bilgaard - Gemeente Leeuwarden

Nijln - Gemeente Leeuwarden

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Nieuwestad - Gemeente Leeuwarden

Nij Altoenae - Gemeente het Bildt

Oude Bildtdijk Sint Annaparochie - Gemeente het Bildt

Verspreide huizen Britsum - Gemeente Leeuwarderadeel

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Stationskwartier - Gemeente Leeuwarden

Rengerspark - Gemeente Leeuwarden

Hollanderwijk - Gemeente Leeuwarden

Zaailand - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Jelsum - Gemeente Leeuwarderadeel

Oude Leije - Gemeente Leeuwarderadeel

Britsum - Gemeente Leeuwarderadeel

Julianapark - Gemeente Leeuwarden

Grote Kerkbuurt - Gemeente Leeuwarden

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Menaldum | 112 alarmeringen Menaldum | Goedkoop Tanken in Menaldum | Supermarkten in Menaldum | Weerbericht Menaldum